Powiadamianie


Oprócz samego alarmu, który w momencie naruszenia priorytetowych linii wzbudza sygnalizator optyczny oraz akustyczny istnieje możliwość podłączenia całej centrali pod monitoring.
Jest to kluczowy rodzaj zabezpieczenia i coraz więcej osób prywatnych oraz firm decyduje się na ten rodzaj wysyłania informacji o alarmach. Monitorowanie może odbywać się telefonicznie, za pomocą sms-ów.

Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS T2

5 wejść wyzwalających monitoring lub powiadamianie
konwersja monitoringu telefonicznego z centrali na transmisję GPRS/SMS
automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS
powiadamianie SMS/CLIP
wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
sygnalizacja awarii łączności
do urządzenia należy dokupić antenę
programowanie za pomocą konwertera USB-RS
gwarancja: 24 miesiące

 

Moduł GPRST2 to urządzenie dedykowane do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i alarmu dla celów monitoringu oraz powiadamiania za pośrednictwem sieci GSM. Głównym zadaniem modułu jest monitorowanie stanu wejść. Zmiana stanu wejścia skutkuje wysłaniem kodów zdarzeń do stacji monitorujących lub powiadomieniem przy pomocy wiadomości SMS albo usługi CLIP wybranych numerów telefonów. Pozwala to nadzorować pracę różnych urządzeń, w tym central alarmowych nieposiadających komunikatora telefonicznego. Wejścia modułu można zaprogramować jako cyfrowe lub analogowe. Dzięki wejściom analogowym moduł może realizować funkcje wykorzystywane w automatyce. Kody zdarzeń przesyłane są w formie transmisji GPRS lub wiadomości SMS. Przy pomocy technologii GPRS możliwe jest wysyłanie kodów do stacji monitorującej STAM-2 lub konwertera SMET-256. W formie wiadomości SMS można przesyłać kody do dowolnej stacji monitorującej obsługującej monitoring SMS. Moduł wykorzystuje do realizacji niektórych funkcji możliwości oferowane przez usługę CLIP,
pozwalającą na identyfikację dzwoniącego i wyświetlenie jego numeru telefonu. Dzięki temu możliwe jest wyzwalanie oraz wysyłanie transmisji testowych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 

Syntezer mowy.