Systemy Pożarowe


Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100 jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pożarów POLON 4000. Koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100

liczba linii dozorowych: 2
liczba stref dozorowych: 128
liczba wariantów alarmowania: 17
max. ilość czujek na linii: 64
zasilanie podstawowe: 230V
zasilanie rezerwowe (akumulatory): 2x 12V/17-22Ah
współpraca: czujki szeregu 4040, szeregu 40

temperatura pracy: -5 ~ +40°C
wilgotność pracy: 80% (przy +40°C)
w skład wyposażenia centrali nie wchodzą akumulatory zasilania rezerwowego - należy je zamawiać oddzielnie
szczelność obudowy: IP30
masa (bez akumulatorów): < 7kg
wymiary: 420 x 384 x 115mm