Systemy kolejkowe


Terminal biletowy
Terminal biletowy


Dewizą naszej firmy jest tworzenie rozwiązań, które pomagają poprawić jakość i efektywność obsługi, co w praktyce przekłada się na rozładowanie kolejki klientów. Zarządzanie obsługą klientów dzięki systemowi kolejkowemu sprawia, że nielubiana kolejka odchodzi w przeszłość i zostaje zastąpiona przez „wirtualną kolejkę", w której zarządzamy przepływem odwiedzających. Nasze rozwiązania to coś więcej niż proste systemy kolejkowe - to szybsza obsługa klienta, która wpływa korzystnie na całość funkcjonowania biznesu. To wiedza ekspertów w obszarze zarządzania jakością, to narzędzia do optymalnego zarządzania zasobami pracowniczymi. Wsparcie obsługi kolejki - to sposób na wzrost profitu generowanego przez biznes.

Pamiętaj! Problem utraty klientów może dotyczyć każdego z nas!

Kontrola dostępu do pomieszczeń nie musi być utrudnieniem dla naszych gości, wystarczy wydrukować jednorazowy bilet a problem przestaje istnieć.

Jeśli zauważyłeś brak ważnych dla Ciebie rozwiązań, nie wpadaj w panikę! Zadzwoń lub przyjdź do naszego biura!
Co więcej,system kolejkowy gromadzi cenne dane o każdej wizycie. Czas obsługi jest każdorazowo rejestrowany, a wszelkie wprowadzone dane na temat klienta są przechowywane. Personel może również odnotować ewentualne niepowodzenia dokonania obsługi. Uzyskane dane statystyczne mogą być zestawiane z innymi statystykami dotyczącymi np. średnich czasów oczekiwania, aby pokazać jak kształtowało się natężenie klientów.

Miej pewność, skorzystaj z naszych usług!